Autor - szczegóły

Borejsza, Jerzy

  • nr 3-4 (48) (2017): Pomian - ROZMOWA
    Vis major Borejsza. Rozmowę z Ireną Szymańską przeprowadził Jerzy W. Borejsza (1995), oprac. i przypisami opatrzył G.P. Bąbiak
    Abstrakt