Aktualności

Przegląd Filozoficzno-Literacki w Scimago

 
Miło nam poinformować, że „Przegląd Filozoficzno-Literacki” w rankingu Scimago spośród polskich czasopism zajął:

2. miejsce - kategoria Literature and Literary Theoryhttps://www.scimagojr.com/journalrank.php… ,
8. miejsce - kategoria Philosophy: https://www.scimagojr.com/journalrank.php…
Redakcja

 
Opublikowane: 2018-06-05
 

Przegląd Filozoficzno-Literacki: Marks

 

W ubiegłym roku minęło 150 lat od opublikowania przez Karola Marksa pierwszego tomu „Kapitału”, w obecnym – minie dwusetna rocznica urodzin Marksa. Jednak to nie (tylko) okoliczności rocznicowe skłaniają redakcję PF-L do poświęcenia myśli Marksa odrębnego numeru.

            Stosunkowo rzadko się zdarza, by myśl dziewiętnastowiecznego autora z biegiem czasu zyskiwała na aktualności. Tymczasem ramy analiz Marksa właśnie na naszych oczach się urzeczywistniają – wraz z domykaniem się rynku światowego. Marks doczekał się już wielu krytyk, z bardzo różnych pozycji. Wiele z nich jednak absolutyzowało swoją własną teraźniejszość i znajdowało oparcie w procesach i zjawiskach, które same z perspektywy kilku dziesięcioleci okazały się nietrwałe i ulotne. (Dobrym przykładem może być chociażby książka Klasy i konflikt klasowy w społeczeństwie przemysłowym Dahrendorfa). Zapewne w wielu szczegółowych punktach współczesne społeczeństwa różnią się od analizowanych przez Marksa, sądzimy jednak, że warto dziś stawiać pytania o napięcie między kapitałem a pracą czy też o samą logikę akumulacji kapitału – zwłaszcza że jesteśmy świadkami rosnących nierówności i demontażu osłon socjalnych.

Oczekujemy zarówno tekstów o charakterze bardziej historyczno-filozoficznym, jak i konfrontujących myśl Marksa z naszą aktualnością.

            Biorąc pod uwagę profil czasopisma, zachęcamy także do wycieczek na pole literatury – mile widziane będą analizy literackich ilustracji problemów nierówności, wyzysku, ideologii.

Sugerowane problemy i zagadnienia:

  • Proletariat a prekariat
  • Akumulacja pierwotna czy akumulacje pierwotne?
  • Marksowska analiza akumulacji a finansjalizacja kapitału
  • Wymiary nierówności
  • Marksowskie wątki w literaturze

 

Kalendarz:

Nadsyłanie tekstów: 1.10.2018

Publikacja: wstępny termin – pierwszy kwartał 2019

 

Zasady przygotowywania tekstów do druku

 

Redaktor tomu: dr Aleksander Zbrzezny (a.zbrzezny@uw.edu.pl).

 
Opublikowane: 2018-04-23
 

Performatywne czytanie numeru PFL

 
Zapraszamy serdecznie na performatywne czytanie numeru „Kognitywistyka. Reprezentacje” w tę niedzielę, o godzinie 16:00 w kawiarni Retrospekcja Cafe, ul. Bednarska 28/30, Warszawa. Występują: Magdalena Woleńska, Dawid Ludkiewicz, Bartek Szemis, Reda Haddad. Reżyseria: Reda Haddad.  
Opublikowane: 2015-07-25
 

Wspomnienie Profesora Jerzego Niecikowskiego

 
Zmarł 13 listopada 2013 roku w Warszawie po ciężkiej chorobie. 
Wybitny znawca myśli Bergsona, Nietzschego i Kanta. Przez wiele lat związany z Zakładem Historii Filozofii Nowożytnej Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Człowiek ogromnej kultury, wiedzy i życzliwości; znakomity dydaktyk i wychowawca. Błyskotliwy erudyta. Chodząca encyklopedia życia kulturalnego i literackiego stolicy co najmniej ostatniego półwiecza. Osoba bardzo lubiana przez studentów, szanowana przez współpracowników i przełożonych, zawsze stająca na wysokości zadania. Pełna zrozumienia dla ludzkich spraw i ich zawiłości. Sokrates na miarę naszych czasów – zdystansowany wobec siebie, a zarazem bardzo empatyczny. 
 
 

Urodził się 7 listopada 1942 r. w Kownacinku pod Szczuczynem. Ukończył Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Warszawskiego oraz studium krytyki filmowej PWST w Łodzi. Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskał za rozprawę Czas, poznanie metafizyki w doktrynie filozoficznej Henri Bergsona. Debiutował w 1963 r. jako krytyk filmowy na łamach tygodnika „Ekran”. Recenzent „Kultury” (Warszawa), asystent na UW w Katedrze Historii Filozofii Nowożytnej i Polskiej. We "Współczesności" w latach 1967-1971 - kierownik działu krytyki literackiej. Na skutek wydarzeń marcowych ‘68 usunięty z UW. Był kierownikiem działu eseistyki, recenzji i informacji „Literatury na Świecie”, wykładowcą literatury powszechnej w PWST, felietonistą tygodnika „Film” oraz redaktorem Biblioteki Myśli Współczesnej w PIW. Współzałożyciel miesięcznika „Meritum”. W 1981 powraca jako adiunkt na UW w Zakładzie Historii Filozofii Nowożytnej. W latach 90. wykładowca filozofii w PWST w Warszawie i w PWSFTViT w Łodzi. Od 1998 wykładowca na ASP w Warszawie. Pełnił (zamiennie z prof. Markiem J. Siemkiem) funkcję przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Rady Programowej kwartalnika „Przegląd Filozoficzno-Literacki”. Opublikował powieść Reguły gry (1987; 1991) oraz wiele przekładów, w tym książki Bronisława Baczki Hiob, mój przyjaciel. Obietnice szczęścia i nieuchronność zła (2001). Współautor antologii Nihilizm: dzieje, recepcja, prognozy (2001). Współredaktor numerów specjalnych „Przeglądu Filozoficzno-Literackiego”, dedykowanych wybitnym przedstawicielom tzw. warszawskiej szkoły historii idei: Kołakowski (2007), Baczko (2009), Adam Sikora (2013, w przygotowaniu). Uczeń Bronisława Baczki. Wierny swemu Mistrzowi i sobie. Mistrz dla wielu. Przyjaciel, jakich mało.

 
Opublikowane: 2015-07-25
 

Dla Profesora Szackiego

 

Szanowny Panie Profesorze!

Szanowni Państwo!

Numer specjalny kwartalnika „Przegląd Filozoficzno-Literacki” dedykowany Profesorowi Jerzemu Szackiemu powstawał nieco ponad rok. Planowany był, o czym wspomniał prof. Andrzej Gniazdowski, jako jeden z tomów wydobywających zasługi luminarzy polskiej humanistyki, a w szczególności kręgu osób tworzących tzw. warszawską szkołę historii idei lub z nią w bardziej lub mniej ścisły sposób związanych. Przypomnę, że w roku 2007 wydaliśmy tom dla Leszka Kołakowskiego, rok później - dla Barbary Skargi, w dalszej kolejności - dla Bronisława Baczki i ostatnio - dla Andrzeja Walickiego. Zapowiedzią cyklu tomów uznaniowych mógł być numer tematyczny - dla Marka J. Siemka, z tego samego roku co tom dla Kołakowskiego.

Szczęśliwie tom dla Profesora Szackiego włączony został do projektu Warszawska Szkoła Historii Idei i jej znaczenie dla polskiej humanistyki, co z jednej strony potwierdza główną okoliczność, stojącą u podstaw dotychczasowej praktyki wydawania tomów uznaniowych, z drugiej zaś - pozwala odejść od formuły tomów przygotowywanych w związku z konkretnym jubileuszem czy ze względu na inne uniwersyteckie święta, jak doktorat honoris causa bądź odnowienie doktoratu.

W centrum zainteresowania stoi postać Profesora Szackiego, Jego dorobek i ogromny wpływ, jaki wywiera na swoich współpracowników, uczniów i przyjaciół.

To, iż po ponad roku przygotowań tom się ukazał, jest zasługą Autorów, których nie sposób tu wymienić, bo lista jest długa i obejmuje około 50 nazwisk. Bez nich nie udało by się nam, czyli profesorom Witoldowi Morawskiemu, Andrzejowi Kołakowskiemu i Andrzejowi Waśkiewiczowi oraz mojej skromnej nieprofesorskiej osobie zapełnić 740 stron publikacji. Jako redaktorzy prowadzący numeru nie tylko zebraliśmy wszystkie teksty, ale i przygotowaliśmy je do druku. Jak zwykle świetnie spisał się nasz grafik, Mirosław Ryszard Makowski, który na okładce nakreślił kilka figur - stoją one na niewidocznej dla oka szachownicy, a my trudzimy się nad rozwikłaniem sensu przypisania do nich pojęć-kluczy. Taką zagadką mogą być też zamieszczone w numerze prace bardzo młodego artysty - Jeremiasza Popiela. Tom otrzymał dofinansowanie ministerialne w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Obok rozpraw dedykowanych Profesorowi Szackiemu, tom ten zbiera także publikowane w ostatnich latach, lecz rozproszone dotąd, teksty poświęcone twórczości Profesora, a edycję uzupełniają dokumenty uroczystego odnowienia doktoratu Profesora w Uniwersytecie Warszawskim oraz bibliografia Jego publikacji.

Nie zabrakło w tym tomie prawdziwych perełek. Jest list Niny Assorodobraj-Kuli do Stanisława Ossowskiego z 7 listopada 1957 roku w sprawie miejsca historii myśli społecznej w programie studiów socjologicznych, który do druku podał i opracował syn Niny Assorodobraj, prof. Marcin Kula, w swoim czasie słuchacz wykładów Profesora Szackiego. Jest też tekst Andrzeja Kołakowskiego Struktura a historia, napisany wczesną jesienią 1967 roku dla redakcji kwartalnika „Studia Filozoficzne”, będący recenzją zbioru prezentującego dorobek konferencji, na której spotkali się warszawscy strukturaliści i warszawscy historycy idei.

Jak zaznacza autor we współczesnym komentarzu do tego tekstu, Maria Janion wydobyła stanowisko metodologiczne warszawskich historyków idei i uznała za wzorcowe dla swoich badań, proklamując poniekąd istnienie warszawskiej szkoły historii idei. Późną wiosną 1968 roku Jerzy Szacki jako członek zespołu redakcyjnego „Studiów Filozoficznych” odbył z autorem rozmowę, podczas której pokazał mu jego tekst z zaznaczeniami zastrzeżeń radykalnie zaostrzonej cenzury i wyraził opinię, że ich uwzględnienie całkowicie rozbijałoby tekst. Zasugerował wycofanie tekstu z publikacji, co też, jak podkreśla autor, nastąpiło.

Nie brak w tomie i innych, znakomitych świadectw. Tylko hasłowo i w wielkim skrócie można wywołać główne tematy, podejmowane przez Autorów. „Rozumny ład”, marksizm, „socjologia otwarta” i „socjologia sceptyczna”, demokracja, liberalizm, rewolucja, losy Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, warszawska szkoła historyków idei, transformacja ustrojowa, naród. I pojawia się cały krąg inspiracji: wolność jednostki a suwerenność ludu, muzea historyczne, kulturalizm, paradoksy konstytucyjnych zapożyczeń, Gottfried Benn jako zaangażowany intelektualista, recepcja myśli Georga Simmla, sylwetka Kazimierza Kelles-Krauza oraz wiele innych wątków.

Cieszy, że ten tom się ukazał i że mogę go Panu Profesorowi wręczyć w imieniu redaktorów i nas wszystkich z wyrazami uznania dla Pańskiej ogromnej pracy i życzeniami wszelkiej pomyślności.

 
Opublikowane: 2015-07-25
 

Czy Kołakowski może być zbawiony (hic et nunc)?

 

Instytut Filozofii i Socjologii PAN oraz Wydział Filozofii i Socjologii UW we współpracy z Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei zapraszają na debatę CZY KOŁAKOWSKI MOŻE BYĆ ZBAWIONY (hic et nunc)?

Głos zabiorą: 

 

  • prof. Jerzy Szacki
  • prof. Andrzej Mencwel
  • dr Maciej Gdula
  • dr Ewa Majewska
  • dr Jerzy Niecikowski

 

prowadzenie: dr Katarzyna Kasia

/ termin:

26. X. 2012 r. (piątek)

godz. 17.30 - 20.00

/ miejsce:

Uniwersytet Warszawski, gmach starego BUWu, sala 205

spotkanie z udziałem członków redakcji warszawskich czasopism filozoficznych

pod patronatem Biblioteki Narodowej, Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych UW, Instytutu Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską

/ patroni medialni: JEDYNKA Polskie Radio, Przegląd Filozoficzno - Literacki, Kultura Liberalna

 
Opublikowane: 2015-07-25
 

Panel dyskusyjny pt. „Czas ciała?”

 
Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Redakcja kwartalnika Przegląd Filozoficzno-Literacki” zapraszają na panel dyskusyjny pt. “Czas ciała?”. W dyskusji udział wezmą: Jacek Migasiński, Monika Murawska, Marek Pokropski, Monika Rogowska-Stangret, Alicja Sawicka, Magdalena Środa (moderatorka).

 

 

Spotkanie zorganizowane w związku z wydaniem numeru tematycznego PF-L pt. “Ciało”
30 STYCZNIA 2012 (poniedziałek) w godz. 17:15-19:15
stara Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego (główny kampus UW), II piętro, sala 205.
 
Opublikowane: 2015-07-25
 

Panel dyskusyjny wokół Rozmyślań Marka Aureliusza

 
Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, redakcja kwartalnika „Przegląd Filozoficzno-Literacki” oraz Wydawnictwo Czarna Owca zapraszają na panel dyskusyjny wokół książki „Rozmyślania” Marka Aureliusza. W dyskusji udział wezmą: Juliusz Domański, Adam Aduszkiewicz, Mieczysław Boczar, Stanisław Gromadzki, Krzysztof Łapiński, Wojciech Wrotkowski i Adam Górniak (moderator). 15 grudnia (czwartek) w godz. 15:00-16:30, stara Biblioteka UW (kampus główny), II piętro, sala 205.  
Opublikowane: 2015-07-25
 

Panel wokół Wykładów Marka Siemka

 
Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Redakcja kwartalnika „Przegląd Filozoficzno-Literacki” we współpracy z Wydawnictwem Naukowym PWN serdecznie zapraszają na panel pt. Wokół „Wykładów” Marka Siemka
w którym wezmą udział: Jakub Kloc-Konkołowicz (moderator), Jacek Migasiński, Aleksander Ochocki, Jerzy Niecikowski, Marcin Poręba, Jerzy Łoziński, Marcin Miłkowski, Marcin Pańków i Sebastian Szymański. Panel odbędzie się w środę, 15 czerwca, w godzinach 16:30-19:30 w starym BUW-ie, sala 205 (drugie piętro).
 
Opublikowane: 2015-07-25
 

Marek J. Siemek (1942-2011)

 
Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Marka J. Siemka, przewodniczącego Rady Programowej naszego kwartalnika, profesora Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, długoletniego kierownika Zakładu Filozofii Społecznej, znakomitego wykładowcy i człowieka. Będzie Go nam brakowało! 

Redaktor naczelny „Przeglądu Filozoficzno-Literackiego” 
Stanisław Gromadzki
 
Opublikowane: 2015-07-25
 

Doktorat honoris causa dla profesora Marka Siemka

 
Wydział Filozofii Uniwersytetu w Bonn przyznał doktorat honoris causa prof. Markowi Siemkowi z Uniwersytetu Warszawskiego.
Uroczystość wręczenia doktoratu odbędzie się 10 lutego 2006 roku. 

Marek Jan Siemek zajmuje się filozofią społeczną, klasyczną filozofią niemieckiego idealizmu, teorią i historią marksizmu, a także niemiecką i europejską filozofią XX wieku. Uprawia refleksję w duchu transcendentalnej filozofii społecznej, wyrastającej z tych wszystkich tradycji.

Urodził się 27 listopada 1942 roku w Krakowie. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. 

W 1970 roku obronił rozprawę doktorską „Wolność i utopia w myśli filozoficznej Fryderyka Schillera”, a w 1977 roku pracę habilitacyjną „Idea transcendentalizmu u Fichtego i Kanta”. W 1993 roku został profesorem zwyczajnym. 

Wykładał m.in. w Niemczech, Izraelu, Brazylii, Austrii, Finlandii, Włoszech, Szwajcarii i na Białorusi. Jest autorem ponad 190 publikacji. 

Jest laureatem nagród m.in. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - 1970, 1977, 1982, Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich - 1977. W 1987 roku otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Profesor Marek Siemek jest przewodniczącym Rady Programowej Przeglądu Filozoficzno-Literackiego oraz przewodniczącym Rady ProgramowejBiblioteki Przeglądu Filozoficzno-Literackiego.
 
Opublikowane: 2015-07-25
 

Bibliografia leibnizjańska

 
Zamieszczamy bibliografię w wersji elektronicznej (format PDF), która obejmuje wszystkie wydane w Polsce prace związane z filozofią Leibniza, do których udało się dotrzeć jej autorom. Wkrótce kolejna aktualizacja.   
Opublikowane: 2015-07-25
 

Sprawozdanie z konkursu: Czego nie napisał Gombrowicz?

 

Jury konkursu w składzie: Stanisław Gromadzki (przewodniczący), Krzysztof Łapiński, Paweł Mościcki, Robert Papieski i Radosław Romaniuk ogłoszonego na łamach „Przeglądu Filozoficzno-Literackiego”
we wrześniu 2003 roku przyznało I nagrodę Panu Jerzemu Konradowi Bobrykowi za pracę Przemiana stypendysty Witolda G. (bricollage transdyscyplinarny) w kategorii pierwszej (nowela, opowiadanie, dramat).

W kategorii drugiej (esej krytyczno-literacki albo rozprawa filozoficzna bądź literaturoznawcza) nagrody nie przyznano.

Nagrodę pieniężną w wysokości 1.000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych brutto) ufundowała Fundacja Kultury w ramach Roku Gombrowicza 2004.Zwycięzcy gratulujemy!

 
Opublikowane: 2015-07-25
 

Leszek Kołakowski mistrz paradoksalny

 
Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN
zapraszają na dyskusję wokół książki Wiesława Chudoby Leszek Kołakowski. Kronika życia i dzieła
LESZEK KOŁAKOWSKI – MISTRZ PARADOKSALNY

W dyskusji z Autorem, którą poprowadzi Jan Tokarski („Przeglad Polityczny”), udział wezmą: STANISŁAW GROMADZKI, PIOTR KŁOCZOWSKI, JAROSŁAW KUISZ, ZBIGNIEW MENTZEL, JACEK MIGASINSKI, JERZY SZACKI, ANDRZEJ WALICKI

Spotkanie odbędzie się 20 maja, o godz. 17.00 w Warszawie, Pałac Staszica, ul. Nowy Swiat 72,
sala 200 (II piętro).

Patronat medialny: "Przegląd Filozoficzno-Literacki", "Kultura Liberalna" i "Przegląd Polityczny"
 
Opublikowane: 2015-07-25
 

Uroczystość dla prof. Jerzego Szackiego

 

Dnia 6 maja 2013 w Sali Senatu Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się uroczystość poświęcona profesorowi Jerzemu Szackiemu, podczas której uroczyście wręczono Mu numer specjalny „Przeglądu Filozoficzno-Literackiego” i wznowienie „Kontrrewolucyjnych paradoksów”. 

 
Opublikowane: 2013-05-14
 

Warszawska Szkoła Historii Idei - tożsamość, tradycja, obecność

 

 „Przegląd Filozoficzno-Literacki” jest patronem konferencji „Warszawska Szkoła Historii Idei – tożsamość, tradycja, obecność, która odbędzie się w Warszawie, w dniach 10 i 11 maja 2013.
Program konferencji znajduje się na jej stronie.
 
 
Opublikowane: 2013-05-14
 
1 - 16 z 16 elementów