Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
nr 1 (7) (2004): Hegel i inni Absolut i wolność człowieka w Zachęcie do życia szczęśliwego Fichtego Abstrakt
Jakub Kloc-Konkołowicz
 
nr 3-4 (37) (2013): Adam Sikora Adam Sikora – badacz romantycznej filozofii polskiej. Rekonesans Abstrakt
Justyna Kurczak
 
nr 3-4 (37) (2013): Adam Sikora Adam Sikora – myśliciel i człowiek, nauczyciel i przyjaciel Abstrakt
Andrzej Kołakowski
 
nr 3-4 (37) (2013): Adam Sikora Adam Sikora i koniec historiodycei Abstrakt
Bartosz Działoszyński
 
nr 3-4 (37) (2013): Adam Sikora Adam: odpominanie wspólnego losu Abstrakt
Jerzy Szacki
 
nr 3-4 (15) (2006): Brzozowski Aforyzmy Szczegóły
Stanisław Gromadzki
 
nr 1-2 (11) (2005): Iwaszkiewicz Aforyzmy Abstrakt
Andrzej Coryell
 
nr 3 (28) (2010): Żywioły formowania Aforyzmy czwarte Abstrakt
Andrzej Coryell
 
nr 1 (13) (2006): Filozofia literatury Aforyzmy drugie Abstrakt
Andrzej Coryell
 
nr 2 (17) (2007): Hesse Aforyzmy trzecie Szczegóły
Andrzej Coryell
 
nr 3 (24) (2009): Różewicz Akropole wielkie i małe Szczegóły
Andrzej Gronczewski
 
nr 1 (41) (2015): Łotman/de Man Aktualność i metafizyka. Odpowiedź Marcinowi Porębie Abstrakt
Marcin Pańków
 
nr 2 (8) (2004): Leibniz Algebra myśli Leibniza i błąd Kartezjusza Abstrakt
Marcin Jażyński
 
nr 1-2 (33) (2012): Godność ludzka i autonomia Anaksagoras (przeł. i przypisami opatrzył W. Wrotkowski) Abstrakt
Diogenes Laertios
 
nr 2 (23) (2009): Literatura i etyka Anatomia „łagodnego prawa” - między literaturą a filozofią Abstrakt
Aneta Mazur
 
nr 4 (29) (2010): Andrzej Walicki Andrzej Walicki i przełom w badaniach historii filozofii polskiej Abstrakt
Ryszard Sitek
 
nr 4 (29) (2010): Andrzej Walicki Andrzej Walicki, Norwid i „sprawa polska” Abstrakt
Jan Krasicki
 
nr 3 (28) (2010): Żywioły formowania Andrzeja Walickiego koncepcja „samo-dezintegrującego się” totalitaryzmu Abstrakt
Ryszard Sitek
 
nr 1 (46) (2017): Choroba Anna Lewicka-Morawska (1952-2015) Abstrakt
Tadeusz Walentowicz
 
nr 4 (21) (2008): Wyobraźnia antropologiczna Antyk grecki, antropologia i wyobraźnia Abstrakt
Włodzimierz Lengauer
 
nr 3-4 (48) (2017): Pomian Antyklerykalizm Richarda Rorty’ego a paradoks tolerancji Abstrakt
Jakub Gużyński
 
nr 3-4 (18) (2007): Kołakowski Antynomie chrześcijańskiego pojmowania historii Abstrakt
Tadeusz Mrówczyński
 
nr 2 (39) (2014): Kognitywistyka. Reprezentacje Antyreprezentacjonizm i nastawienie dynamiczne (przeł. P. Gładziejewski) Abstrakt
Anthony Chemero
 
nr 3 (9) (2004): Horkheimer arabskie dojrzewanie Abstrakt
stanisław strasburger
 
nr 4 (32) (2011): Ciało Architektura z zewnątrz. Ciało, logika i płeć (przeł. L. Klein) Abstrakt
Diana Agrest
 
nr 1(19) (2008): Rzym Arkadia. Odkrycie duchowego krajobrazu (przeł. A. de Nisau) Abstrakt
Bruno Snell
 
nr 2-3 (20) (2008): Barbara Skarga Arystotelesowska phrónesis a badania społeczne Abstrakt
Tadeusz Szawiel
 
nr 3-4 (37) (2013): Adam Sikora Askesis w rozważaniach Muzoniusza Rufusa Abstrakt
Krzysztof Łapiński
 
nr 2 (14) (2006): Filozofowie-artyści Ślepiec przed lustrem Abstrakt
Agnieszka Papieska
 
nr 3 (24) (2009): Różewicz Śmierć i wieczność (przeł. Sz. Gołąb) Abstrakt
Ladislav Klíma
 
nr 2 (2) (2002): Sołowjow Śmierć Pentesilei Szczegóły
Bartosz Działoszyński
 
nr 3-4 (40) (2014): Juliusz Domański Św. Augustyna kategorie „uti” i „frui” Abstrakt
Mieczysław Boczar
 
nr 2-3 (20) (2008): Barbara Skarga Świadectwo Szałamowa Abstrakt
Bohdan Chwedeńczuk
 
nr 4 (35) (2012): Jerzy Szacki Świat rozumnego ładu Abstrakt
Jerzy Jedlicki
 
nr 4 (21) (2008): Wyobraźnia antropologiczna Światopogląd antropologiczny (recenzja Wyobraźni antropologicznej Andrzeja Mencwela) Abstrakt
Andrzej Kołakowski
 
nr 2 (23) (2009): Literatura i etyka Świętochowski etylizujący. W poszukiwaniu formuły obecności Abstrakt
Dawid Maria Osiński
 
nr 4 (29) (2010): Andrzej Walicki Asymilacja w Rzeczypospolitej: od dobrowolności do przymusu Abstrakt
Janusz Tazbir
 
nr 4 (25) (2009): Baczko Ateiści i libertyni Abstrakt
Janusz Tazbir
 
nr 2 (27) (2010): Jacobi i inni Ateizm, metafizyka i typy kultury Abstrakt
Ryszard Paradowski
 
nr 1 (26) (2010): Borges i literatura Atlas (1984) (przeł. i przypisami opatrzył A. Sobol-Jurczykowski) Abstrakt
Jorge Luis Borges
 
nr 4 (10) (2004): Gombrowicz Autobiografia, czyli zbliżanie się Gombrowicza do prawdy o sobie samym Szczegóły
Waldemar Popek
 
nr 4 (21) (2008): Wyobraźnia antropologiczna Autokomentarz naukowy Szczegóły
Andrzej Mencwel
 
nr 2 (39) (2014): Kognitywistyka. Reprezentacje Autoreprezentacje, deficyty samopoznania i anozognozja Abstrakt
Robert Poczobut
 
nr 3-4 (12) (2005): Ars poetica Awatary żółwia (1932) (przeł. i przypisami opatrzył A. Sobol-Jurczykowski) Abstrakt
Jorge Luis Borges
 
nr 2 (17) (2007): Hesse Łabędzi śpiew demokracji albo Sokrates w Poznaniu (recenzja książek Sokrates. Filozofia w działaniu oraz Deliberacja - Demokracja - Partycypacja Piotra W. Juchacza) Abstrakt
Robert Marszałek
 
nr 3 (5) (2003): Grecja Źródła i motywy filozofii (przeł. K. Łapiński, przekład przejrzał W. Wrotkowski) Abstrakt
Felix M. Cleve
 
nr 1 (22) (2009): Lem i technika Żadnego seksu! To jest posthumanizm! (przeł. P. Majewski) Abstrakt
Slavoj Žižek
 
nr 3-4 (18) (2007): Kołakowski Życiodajny impuls chuligaństwa Szczegóły
Karol Modzelewski
 
nr 2-3 (20) (2008): Barbara Skarga Żyjemy wśród rzeczy Abstrakt
Barbara Skarga
 
nr 4 (32) (2011): Ciało Żywe architektury Abstrakt
Lidia Klein
 
nr 3 (28) (2010): Żywioły formowania Żywioły formowania Abstrakt
Stanisław Gromadzki
 
nr 1-2 (36) (2013): Modernizmy Żywot własny (1924) (przeł. M. Chmurski) Abstrakt
Ladislav Klíma
 
nr 4 (25) (2009): Baczko „Ach, gdzie są niegdysiejsze śniegi…”, czyli o osobliwościach polskiej powojennej filozofii – raz jeszcze Abstrakt
Ryszard Sitek
 
nr 3-4 (12) (2005): Ars poetica „Ale Tamto nie jest Umysłem. Jakże więc rodzi Umysł?” Próba zrozumienia odpowiedzi Plotyna (Enn. V 1,7,5-6) Abstrakt
Wojciech Wciórka
 
nr 1-2 (11) (2005): Iwaszkiewicz „Barkarola o zmierzchu”. Muzyczny język w prozie fabularnej Jarosława Iwaszkiewicza Abstrakt
Grzegorz Piotrowski
 
nr 1-2 (33) (2012): Godność ludzka i autonomia „Bądź prawym człowiekiem (honeste vive)” – ale w jaki sposób? Rozwój prawa od despotyzmu do republiki według Kanta (przeł. A. Konarzewska, przekład przejrzał i poprawił J. Kloc-Konkołowicz) Abstrakt
Reinhard Brandt
 
nr 1 (41) (2015): Łotman/de Man „Chaos jasnych myśli” czyli o podmiotowości i grawitacji w filozofii Woltera Abstrakt
Jan Molina
 
nr 3-4 (48) (2017): Pomian „Długie trwanie” w historiografii. Joachim Lelewel i Mikołaj Karamzin jako figury trudnego, historiograficznego dialogu polsko-rosyjskiego Abstrakt
Rafał Stobiecki
 
nr 4 (35) (2012): Jerzy Szacki „Dumne autarkoumen”. Stanisława Brzozowskiego spór z Kazimierzem Kelles-Krauzem o podstawę gatunkowej suwerenności człowieka Abstrakt
Stanisław Gromadzki
 
nr 1-2 (36) (2013): Modernizmy „Europa porwana”, Europa Środkowo-Wschodnia… Tożsamość kulturowa i paradygmat romantyczny (przeł. M. Nicińska, przekład przejrzał M. Chmurski) Abstrakt
Michał Masłowski
 
nr 2 (27) (2010): Jacobi i inni „Inkubacja” woli mocy w metafizyce europejskiej (w interpretacji Martina Heideggera po „zwrocie”) Abstrakt
Ewa Borowska
 
nr 3-4 (40) (2014): Juliusz Domański „Misteryjne” czytanie Platona. „Irracjonalność” Greków i jej odbicie w filozofii platońskiej Abstrakt
Kazimierz Pawłowski
 
nr 3-4 (48) (2017): Pomian „Nauczmy się więc od Japończyków być Polakami”. Japonizm a kształtowanie się narodowych szkół artystycznych w Polsce i Europie Środkowej Abstrakt
Agnieszka Kluczewska-Wójcik
 
nr 1-2 (33) (2012): Godność ludzka i autonomia „Nie obciążony wpływem żadnej sekty…”. Giambattista Vico w myśleniu Stanisława Brzozowskiego Abstrakt
Eliza Kącka
 
nr 2-3 (20) (2008): Barbara Skarga „Niełatwa to rzecz zrozumieć cudzą krew...”. O przesłankach rozumienia pism Nietzschego Abstrakt
Stanisław Gromadzki
 
nr 1-2 (11) (2005): Iwaszkiewicz „Niech nie kładą mnie do dołu...”. Eschatologiczny wymiar natury w późnych wierszach Jarosława Iwaszkiewicza Abstrakt
Radosław Romaniuk
 
nr 4 (35) (2012): Jerzy Szacki „Noc Jochora” - tradycja konstruowana i rekonstruowana Abstrakt
Ewa Nowicka
 
nr 1 (41) (2015): Łotman/de Man „Nowa metafizyka” francuska (recenzja W stronę metafizyki Jacka Migasińskiego) Abstrakt
Paweł Pieniążek
 
nr 3-4 (48) (2017): Pomian „Nowa Polska” 1942-1946. Tradycje, Rewizje, Dylematy Abstrakt
Adam Michnik
 
nr 3 (24) (2009): Różewicz „Oko poety” i filozofia barwy. Z uwag o kolorach w poezji Tadeusza Różewicza Abstrakt
Robert Cieślak
 
nr 3-4 (40) (2014): Juliusz Domański „Polityka historyczna” a etyka zawodowa w dziejopisarstwie Abstrakt
Henryk Samsonowicz
 
nr 2 (2) (2002): Sołowjow „Postmodernistyczna” krytyka „moderny” (przeł. Z. Zwoliński) Abstrakt
Gaston Thoma
 
nr 2 (23) (2009): Literatura i etyka „Praktyka, która nie chce zaniknąć”, czyli krytyka etyczna narracji według Wayne'a C. Bootha Abstrakt
Monika Bokiniec
 
nr 1 (13) (2006): Filozofia literatury „Przypadek i filozoficzne samobójstwo” – Stéphane Mallarmé Abstrakt
Rafał Koschany
 
nr 1-2 (36) (2013): Modernizmy „Ptaki” (1919) (oprac. A. Lewenstam) Abstrakt
Marie Jehanne Walewska, hr. Wielopolska
 
1 - 75 z 1011 elementów 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>