Informacje dla autorów

Potencjalnym autorkom i autorom polecamy przejrzenie zakładki O czasopiśmie dotyczącej zasad działania czasopisma, a także zakładki z wytycznymi dla autorów. Autorzy muszą zarejestrować się w czasopiśmie przed złożeniem tekstu, a jeśli są już zarejestrowani, mogą się zalogować i rozpocząć proces przesyłania tekstu.

„Przegląd Filozoficzno-Literacki” jest indeksowany na listach ERIH, ERIH+, Scopus, CEJSH i w wyszukiwarce Google Scholar. Za publikację w czasopiśmie przysługuje 10 punktów MNiSW.