Przegląd Filozoficzno-Literacki

Aktualności

 

Przegląd Filozoficzno-Literacki w Scimago

 
Miło nam poinformować, że „Przegląd Filozoficzno-Literacki” w rankingu Scimago spośród polskich czasopism zajął:

2. miejsce - kategoria Literature and Literary Theoryhttps://www.scimagojr.com/journalrank.php… ,
8. miejsce - kategoria Philosophy: https://www.scimagojr.com/journalrank.php…
Redakcja

 
Opublikowane: 2018-06-05
 
Więcej ogłoszeń...

nr 3-4 (37) (2013): Adam Sikora


„Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2013, nr 3-4(37), wybór i oprac. Stanisław Gromadzki, Andrzej Kołakowski, Jacek Migasiński, Jerzy Niecikowski, 552 s.

Spis treści

Ja, szczęściarz
Adam Sikora 9-12
Przygody rozumu. Na marginesie sporu o romantyzm
Adam Sikora 13-24
W poszukiwaniu utraconego sensu
Adam Sikora 25-37

TWÓRCZOŚĆ

Taki dzielny i wcale niepodobny (Ze słów przepisanych złożone)
Józef Duriasz 39-42
Traktat o imionach
Stanisław Gromadzki 43-49

ŚWIADECTWA

Adam: odpominanie wspólnego losu
Jerzy Szacki 51-68
Idea aliansu franko-germano-słowiańskiego w filozofii polskiej pierwszej połowy XIX wieku
Ryszard Panasiuk 69-80
Styl to człowiek
Andrzej Mencwel 81-85
Na ludzką miarę
Małgorzata Szpakowska 87-90
Wyznania Adama Sikory
Zofia Rosińska 91-94
Adam Sikora – badacz romantycznej filozofii polskiej. Rekonesans
Justyna Kurczak 95-109
Rewizjonizm
Jerzy Niecikowski 111-116
Dlaczego byłeś takim idiotą?
Adam Michnik 117-129
Teocentryczne ujęcie bytu według św. Augustyna
Mieczysław Boczar 131-151
Adam Sikora – myśliciel i człowiek, nauczyciel i przyjaciel
Andrzej Kołakowski 153-156
Adam Sikora i koniec historiodycei
Bartosz Działoszyński 157-170

INSPIRACJE I DEDYKACJE

Filozofia jako program narodotwórczy czyli polskie spory wokół Hegla lat 1840.
Andrzej Walicki 171-185
Historyk filozofii jako „opiekun spolegliwy”
Zbigniew Kuderowicz 187-193
Kobiety i mężczyżni. Między walką płci i „nowym kontraktem płci”
Barbara Szacka 195-220
Ideologie – dwuznaczne dziedzictwo Oświecenia
Krzysztof Pomian 221-239
Pochwała po-wolności
Karol Sauerland 241-246
Wartości podstawowe
Krystyna Starczewska 247-258
Emigrant emigrantowi nierówny. Rzecz o Jakubowskim i pułkowniku Franza Werfla
Barbara Surowska 259-270
Spór o Jana Zamoyskiego w dobie Sejmu Czteroletniego
Marek Blaszke 271-288
Dwa horyzonty (Dziadów cz. III oraz Inny Świat. Zapiski sowieckie) – paralela interpretacyjna
Janusz Wojczakowski 289-305
Merleau-Ponty a marksizm
Jacek Migasiński 307-330
Problem Jarońskiego
Stanisław Pieróg 331-343
Bierdiajew i Kant
Jan Krasicki 345-370
Warianty rewolucyjnego narodnictwa
Janusz Dobieszewski 371-384
Navigare humanum est
Danuta Ulicka 385-408
Rozważania o Szatanie i o pożytkach z jego istnienia
Jarosław Lindenberg 409-414
Niemożliwa synteza. Rousseau wobec tradycji historiozofii nowożytności
Paweł Pieniążek 415-432
Dylematy teorii sprawiedliwości (zarys problemu)
Małgorzata Kowalska 433-450
Ebbinghaus contra Dilthey. U filozoficznych podstaw psychologii jako nauki
Wioletta A. Miskiewicz 451-472
Polityczność jako sposób bycia egzystencji zbiorowej
Paweł Kaczorowski 473-494
Askesis w rozważaniach Muzoniusza Rufusa
Krzysztof Łapiński 495-505
Polska myśl okresu międzypowstaniowego a pragmatyzm. Koncepcja Adama Zieleńczyka
Anna Dziedzic 507-522
Bibliografia Adama Sikory
Stanisław Gromadzki 523-540
Noty o autorach PDF
  541-552


ISSN: 1643-2045