Informacje dla bibliotekarzy

Zachęcamy bibliotekarzy do dodania tego czasopisma do swoich elektronicznych zasobów bibliotecznych. Warto też zauważyć, że system otwartego oprogramowania, stosowany w naszym czasopiśmie, jest przydatny dla bibliotek (Open Journal Systems).