Ateiści i libertyni

Janusz Tazbir

AbstraktLibertynizm, w sensie lekceważenia wszelkich religijnych kwestii przez niektóre inteligenckie grupy, nie istniał w Polsce. We Francji teoretycznych podstaw dla narodzin libertynizmu dostarczyły szkoły filozoficzne, przeciwne wszystkim istniejącym wyznaniom. Na obszarze unii polsko-litewskiej nie znano takich szkół w siedemnastym wieku, i , co ważniejsze, żadne z filozoficznych traktatów nie dotyczyły w tamtym okresie libertynizmu. Wygląda na to, że można raczej mówić o polskich libertynach, niż o polskim libertynizmie, ponieważ poszczególni libertyni nie mieli ze sobą kontaktu, a swoje poglądy ujawniali zachowaniem lub słownie, nigdy zaś w piśmie. Libertynizm był ściśle prywatną sprawą tych osób, był sposobem, w którym starali się wprowadzić swoje cele w życie. Od czasu Oświecenia libertynizm zaczął znajdywać wielu zwolenników w Polsce, toteż od tamtego okresu można mówić o polskiej wersji tego trendu.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.