Nota o metafizyce

Jacek Migasiński

Abstrakt


Autor koncentruje się na wydobyciu z tradycji filozoficznej takich zastosowań (i takiego rozumienia) terminu metafizyka, które odbiegały lub przeciwstawiały się najbardziej rozpowszechnionemu (klasycznemu) traktowaniu metafizyki jako dziedziny wiedzy przedmiotowej, „nauki o bycie jako bycie”. Odnajduje takie zastosowania w „późnych” dialogach Platona, w „filozofii pierwszej” Kartezjusza, w metafizyce krytycznej Kanta i w jej fenomenologicznej kontynuacji u Husserla oraz w dokonanym przez Heideggera wprowadzeniu czasowości i dziejowości do fundamentalnych struktur bycia.


Pełny tekst:

 Tylko dla subskrybentów

Refbacks

  • There are currently no refbacks.