Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

  1. Stanisław Gromadzki, Uniwersytet Warszawski, Polska

Zastępca redaktora naczelnego

  1. Krzysztof Łapiński, Uniwersytet Warszawski
  2. Marcin Miłkowski, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Polska

Sekretarz redakcji

Członkowie zespołu redakcyjnego

  1. Jacek Głażewski, Uniwersytet Warszawski, Instytut Literatury Polskiej
  2. Paweł Majewski, Instytut Kultury Polskiej UW
  3. Wojciech Wrotkowski, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Polska

Współpracownicy

  1. Tadeusz Ciecierski, Uniwersytet Warszawski
  2. Justyna Grudzińska, Uniwersytet Warszawski
  3. Dorota Jewdokimow, Instytut Kulturoznawstwa UAM


ISSN: 1643-2045