Numenios z Apamei – zapoznany prekursor neoplatonizmu

Seweryn Blandzi

Abstrakt


 Numenios z Apamei, neopitagorejczyk i medioplatonik, był myślicielem, który za cel przyjął renowację platonizmu, chcąc oczyścić go z naleciałości sceptyckich i stoickich. Przede wszystkim podjął próbę przywrócenia pojęciu bytu statusu transcendentnego. Najwyraźniej pod wpływem Filona z Aleksandrii zastosował termin „byt” wyłącznie do transcendencji Boga. W swoim traktacie O Dobru wykłada teorię trzech bogów (resp. umysłów), w czym antycypuje naukę Plotyna o trzech hipostazach. Numenios był pierwszym filozofem, który przedłożył triadyczną strukturę boskości, wywierając wpływ na Porfiriańską koncepcję triadycznej natury Jedna i za jego (neoplatońskim) pośrednictwem na (chrześcijańską) doktrynę trynitaryzmu w wersji Mariusza Wiktoryna.


Pełny tekst:

 Tylko dla subskrybentów

Refbacks

  • There are currently no refbacks.