nr 3-4 (40) (2014)

Juliusz Domański

Juliusz Domański, wybór i opracowanie Seweryn Blandzi, Stanisław Gromadzki, Krzysztof Łapiński, projekt graficzny okładki i stron tytułowych Mirosław R. Makowski, „Przegląd Filozoficzno-Literacki”, nr 3-4(40) 2014, 526 s.

Spis treści

Kilka myśli o swoistości i nieredukowalności człowieka czyli o humanizmie i filozofii
Juliusz Domański 9-19

KLASYKA

Ethica Eudemia I.5, 1215 b15 – 1216 a27 (przeł. W. Wrotkowski)
​ Arystoteles 21-34
Simplikios, czytelnik Epikteta
Krzysztof Łapiński 35-43
Komentarz do Encheiridionu Epikteta (wybór) (przeł. K. Łapiński)
​ Simplikios 45-49

ROZPRAWY

Uwagi o dziejach, założeniach i celu krytyki tekstu
Benedetto Bravo 51-63
„Polityka historyczna” a etyka zawodowa w dziejopisarstwie
Henryk Samsonowicz 65-69
Wbrew nauce Kościoła…
Janusz Tazbir 71-81
Człowiek a bogowie. Kontakty z bóstwem w wierzeniach greckich
Włodzimierz Lengauer 83-98
Chrześcijaństwo wobec filozofii poszukującej Boga
Dobrochna Dembińska-Siury 99-117
Filozofia przyrody w ujęciu Jana z Głogowa
Krystyna Krauze-Błachowicz 119-134
Św. Augustyna kategorie „uti” i „frui”
Mieczysław Boczar 135-156
Fragmenty zaginionego pisma Arystotelesa O ideach zachowane w Metafizyce
Jan Bigaj 157-191
Numenios z Apamei – zapoznany prekursor neoplatonizmu
Seweryn Blandzi 193-220
Jaeger i Popper. Dwie współczesne interpretacje Platońskiej filozofii polityki
Cyprian Mielczarski 221-236
„Misteryjne” czytanie Platona. „Irracjonalność” Greków i jej odbicie w filozofii platońskiej
Kazimierz Pawłowski 237-253
Kilka uwag o tym, że filozofia jest właściwie filologią, a filologia jest w istocie filozofią wbrew opinii Juliusza Domańskiego o istotnej pomiędzy nimi różnicy
Adam Górniak 255-271
Platon o poezji czyli krucha niewinność niewiedzy
Dorota Zygmuntowicz 273-288
O czasie wolnym i logice pokoju. Perspektywa Aten, Jerozolimy, Konstantynopola
Artur Rodziewicz 289-318
Szkic do filozofii muzyki według Platona
Gabriela Kurylewicz 319-330
Platońskie inspiracje w sugestiach Oslera dotyczących edukacji lekarzy i wyboru autorytetów
Wojciech Wrotkowski 331-348
Retoryka – regulowanie mowy
Paweł Majewski 349-372
Metafizyka Arystotelesa i metafizyka Aleksandra z Afrodyzji
Tomasz Tiuryn 373-407
Słowo Palamasa i Petrarki
Witali Michalczuk 409-425
Człowieczeństwo Indian a ich status w oczach Europejczyków późnego Renesansu
Ewa Kondracka 427-444
Platon i metamorfozy pojęcia filozofii
Krzysztof Łapiński 445-464

TWÓRCZOŚĆ

Sentencje
Stanisław Gromadzki 465-492
Bibliografia Juliusza Domańskiego
  493-519
Noty o autorach ##common.remote## PDF
  521-526


ISSN: 1643-2045