Nietzsche i Kruszenie nowoczesności

Paweł Pieniążek

AbstraktW tekście tym ustosunkowuję się do Michała Kruszelnickiego polemiki z moją książką Nietzsche a nowoczesność. Podejmuję w nim i rozwijam wątki, które podniósł M. Kruszelnicki. Wątki te organizują się przede wszystkim wokół różnicy między filozofią Nietzschego a poststrukturalizem, który Nietzsche poddał avant la lettre krytyce, a mianowicie w swej krytyce dekadencji i jej transgresyjnej struktury. Podkreślam radykalizację dionizyjskiego wymiaru myśli Nietzschego przez poststrukturalizm i oderwanie go od tego, co dla Nietzschego było najważniejsze: od kulturotwórczego projektu jego myśli.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.