nr 2 (27) (2010)

Jacobi i inni


Okładka

Jacobi i inni, wstęp, wybór i opracowanie Stanisław Gromadzki, projekt graficzny okładki i stron tytułowych Mirosław R. Makowski, „Przegląd Filozoficzno­Literacki”, nr 2(27) 2010, 443 s.