Naruszalna i nienaruszalna godność ludzka: próba wyjaśnienia (przeł. M. Dobrzański, przekład przejrzał J. Kloc-Konkołowicz)

Christoph Horn

Abstrakt


Celem tekstu jest udowodnienie, że w prowadzonej obecnie debacie na temat godności ludzkiej pojawiają się dwa odmienne i nieprzystające do siebie rozumienia owej godności. Nierzadko dochodzi do nieprecyzyjnego używania obu i mylenia jednego z drugim. W istocie jednak różnice między obydwoma wykładniami godności ludzkiej są tak daleko idące, że z jednego z nich należałoby zupełnie zrezygnować. Autor przygląda się „humiliacjonistycznej” interpretacji godności ludzkiej (podkreślającej wrażliwość na upokorzenie) i opowiada się za jej inwariantnym rozumieniem.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.