nr 1-2 (33) (2012)

Godność ludzka i autonomia


Okładka
Godność ludzka i autonomia, wybór i opracowanie Jakub Kloc-Konkołowicz, Dorota Pilas, projekt graficzny okładki i stron tytułowych Mirosław R. Makowski, „Przegląd Filozoficzno-Literacki”, nr 1-2(33) 2012, 385 s.