Świat rozumnego ładu

Jerzy Jedlicki

AbstraktAutor przedstawia w skrócie historię drogi naukowej Jerzego Szackiego i jego najważniejsze prace napisane i wydane w ciągu 60 lat pracy twórczej. Następnie skupia się głównie na zbiorze jego artykułów i esejów Dylematy historiografii idei (1991). Szczególnie ulubioną przez Szackiego metodą wywodu jest analiza dwóch przeciwstawnych sobie stanowisk, reprezentujących typy idealne. Nieusuwalną antynomię samego zawodu historyka idei Szacki pokazuje na wielu przykładach, takich jak konflikt między przypisywaniem badanym doktrynom tylko historycznego znaczenia a traktowaniem ich jak partnerów we wciąż trwającym dyskursie ideowym. Podobnie postawa intelektualisty - tak jak ją widzi Szacki - jest rozdarta między pragnieniem rygorystycznego trzymania się dziedziny swoich kompetencji a pokusą zabierania głosu w gorących debatach współczesnego świata.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.