nr 4 (35) (2012)

Jerzy Szacki


Okładka

Szacki, wybór i opracowanie Stanisław Gromadzki, Andrzej Kołakowski, Witold Morawski, Andrzej Waśkiewicz, projekt graficzny okładki i stron tytułowych Mirosław R. Makowski, „Przegląd Filozoficzno-­Literacki”, nr 4(35) 2012, 740 s.