Niemcy w moich odpominaniach

Władysław Markiewicz

AbstraktEsej jest rozszerzoną wersją opowieści Moje Niemcy - moi Niemcy zamieszczonej w pracy zbiorowej pod red. Huberta Orłowskiego (Poznań 2010), od którego zapożyczyłem pojęcie odpominania. Owo uzupełnienie zaczerpnąłem głównie z artykułu pt. Jak spożytkować niemieckie doświadczenia w modernizacji Polski stanowiącego część dzieła zbiorowego Powiązania zewnętrzne. Modernizacja Polski pod. red Witolda Morawskiego (Warszawa 2012) oraz z recenzji monografii Anny Wolff-Powęskiej Pamięć - brzemię i uwolnienie (Poznań 2011), opublikowanej w „Zdaniu” (nr 3-4, 2012). Oprócz warstwy czysto wspomnieniowej, obejmującej okres od dzieciństwa aż do ukończenia studiów i rozpoczęcia pracy naukowej, wyróżnić należy w niniejszym opracowaniu rozważania na temat Niemiec i przeobrażeń społeczno-politycznych, jakie w nich po wojnie zachodziły oraz stosunków polsko-niemieckich, ze szczególnym uwzględnieniem własnego uczestnictwa w tych procesach. Starałem się wyeksponować te elementy mojego życiorysu i dorobku badawczego, które wskazywałyby na to, iż można zaliczyć mnie do tzw. niemcoznawców - prekursorów i gorących zwolenników polsko-niemieckiego pojednania.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.