„Polityka historyczna” a etyka zawodowa w dziejopisarstwie

Henryk Samsonowicz

Abstrakt


Autor rozważa kwestię tego, jak dalece poszukiwanie wiedzy o przeszłości powinno być podporządkowane rzetelnej wiedzy i poddane krytyce warsztatowej. Podkreśla potrzebę nieulegania bieżącym naciskom politycznym oraz brania pod uwagę warunków panujących w czasach powstawania źródła. Zwraca uwagę, że praca historyka nie może kolidować z podstawowymi normami etycznymi i że powinna przynosić możliwie pełną ocenę wydarzeń wraz z dokonaniem uczciwego rozrachunku z przeszłością niepoddanego bieżącym potrzebom politycznym lub ideologicznym.


Pełny tekst:

 Tylko dla subskrybentów

Refbacks

  • There are currently no refbacks.