Autor - szczegóły

Alaimo, Stacy

  • nr 1 (46) (2017): Choroba - KLASYKA
    Dewiacyjni sprawcy. Nauka, kultura oraz polityka wieloczynnikowej nadwrażliwości chemicznej (przeł. M. Rogowska-Stangret)
    Abstrakt