nr 1 (46) (2017)

Choroba

Choroba, wstęp Magdalena Środa, wybór i opracowanie: Stanisław Gromadzki, Monika Rogowska-Stangret, Alicja Sawicka, projekt graficzny okładki i stron tytułowych Mirosław Ryszard Makowski.

Spis treści

Choroba – inny stan bycia
Magdalena Środa 9-15

KLASYKA

Definiowanie choroby. Choroba jako standard złota versus diagnoza jako pieniądz fiducjarny (przeł. W. Wrotkowski)
Thomas Szasz 17-32
Dewiacyjni sprawcy. Nauka, kultura oraz polityka wieloczynnikowej nadwrażliwości chemicznej (przeł. M. Rogowska-Stangret)
Stacy Alaimo 33-70
Feminizm z trzewi (przeł. M. Rogowska-Stangret)
Elizabeth Wilson 71-98
Portrety ludzi z AIDS (przeł. M. Rogowska-Stangret)
Douglas Crimp 99-118
Etyka tworzącego się języka (przeł. M. Rogowska-Stangret)
Erin Manning 119-149

ROZPRAWY

O normatywistycznej koncepcji choroby
Włodzimierz Galewicz 151-166
O pojęciu choroby genetycznej
Olga Dryla 167-181
Reminiscencje platońskie w poradach Oslera dotyczących autonomii oraz charakteru lekarzy tudzież ich stosunku do prawdy i fałszu w medycynie
Wojciech Wrotkowski 183-202
Historia, choroba i utopia zdrowia
Aleksander Zbrzezny 203-224
Chorowanie, choroba i moralność medycyny
Paweł Łuków 225-241
Temporalny wymiar zaburzeń psychicznych w perspektywie psychiatrii fenomenologicznej i psychologii egzystencjalnej
Marcin Moskalewicz 243-261
Uzdrawianie czy spełnianie życzeń? Spór o cele medycyny
Joanna Różyńska, Barbara Fijałkowska 263-283
Doktor Golem? Badania kontrowersji w nurcie studiów nad nauką i technologią wobec statusu nauk medycznych, wybranych jednostek chorobowych i zmieniającej się roli eksperta
Ewa Bińczyk 285-306
Choroba jako problem feministyczny. Płeć w badaniach biologicznych
Aleksandra Derra 307-323
Niestrawności. O dialektyce i wymiotowaniu
Maciej Adam Sosnowski 325-336
Choroba na zdrowie. Wiwisekcja (według Kierkegaarda)
Bartosz Kuźniarz 337-359
Nietzsche. Misja i choroba
Jerzy Niecikowski 361-380
Dora – analiza przypadku histerii
Agata Kozłowska 381-393
„Rana w sercu”. O zawałowych esejach Jana Kotta
Monika Ładoń 395-409
Ja bez jaźni w powieści Samanthy Harvey The Wilderness
Sonia Front 411-426

TWÓRCZOŚĆ

Pampinea
Stanisław Gromadzki 427-455

RECENZJE I POLEMIKI

Oszaleć można z tym ciałem (recenzja "Ciała – poza Innością i Tożsamością" Moniki Rogowskiej-Stangret)
Aleksandra Derra 457-471
Niech będzie szaleństwo. Odpowiedź na recenzję Aleksandry Derry
Monika Rogowska-Stangret 473-487
Redukcjonizm i antyredukcjonizm w medycynie (recenzja "Sporu o redukcjonizm w medycynie" Marcina Jusia)
Joanna Gęgotek 489-498

WSPOMNIENIA

Anna Lewicka-Morawska (1952-2015)
Tadeusz Walentowicz 499-501
Noty o autorach
  503-509


ISSN: 1643-2045