nr 4 (10) (2004)

Gombrowicz


Okładka
Gombrowicz, wybór i opracowanie Stanisław Gromadzki, Robert Papieski, projekt graficzny okładki i
stron tytułowych Mirosław R. Makowski, „Przegląd Filozoficzno-Literacki”, nr 4(10) 2004, 303 s.