nr 1 (41) (2015)

Łotman/de Man

„Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2015, nr 1(41): Łotman/de Man, wybór i opracowanie Joanna Jeziorska-Haładyj, Magda Nabiałek, Przemysław Pietrzak, Łukasz Wróbel.

Spis treści

Semiotyka, retoryka, ironia PDF
Przemysław Pietrzak 9-14
Zofia Mitosek. Zjawisko i problem PDF
Joanna Jeziorska-Haładyj, Przemysław Pietrzak 15-22

KLASYKA

Paul de Man jako alergen (przeł. Ł. Żurek)
Joseph Hillis Miller 23-46

ROZPRAWY

Metamorfozy metafory. Łotman i de Man wobec Jakobsona PDF
Aleksandra Kremer 47-67
Symbol i znak z Heglem w tle (na przykładzie Łotmana i de Mana) PDF
Paweł Graf 69-80
Tropologiczna koncepcja groteski PDF
Magdalena Stańczuk 81-92
Dekonstrukcja jako technika Siebie PDF
Jan Potkański 93-113
Ironia w semiosferze, ironia semiosfery PDF
Grzegorz Marzec 115-135
De Man – Derrida. Pomiędzy konieczną śmiercią a możliwym przeżyciem PDF
Piotr Sadzik 137-155
Granice, transgresje. Konstrukcja i dekonstrukcja kategorii granicy w tekstach Jurija Łotmana i Paula de Mana PDF
Anna Cichy 157-167
De Man i Łotman wobec formalizmów PDF
Joanna Jeziorska-Haładyj 169-180
Kilka uwag o szaleństwie systemów semiotycznych w ujęciu Jurija Łotmana (i nie tylko) PDF
Aleksandra Berkieta 181-191
Co można zjeść parabazą? Paul de Man w literaturoznawstwie polskim PDF
Łukasz Żurek 193-207
Jak utrącone ręce Wenus. Imponderabilia retoryki i ironii tekstu w de Manowskim i Łotmanowskim czytaniu fragmentów Tomasza Manna PDF
Bożena Praszczak 209-224
O prozie Leopolda Buczkowskiego. Zmienić perspektywę PDF
Bogdan Owczarek 225-233

TWÓRCZOŚĆ

Dziecię PRL-u – fragmenty dziennika
Zofia Mitosek 235-243
Przygrywki
Stanisław Gromadzki 245-272
Opowieść o lesie
Marek Adam Grabowski 273-275

FORUM PHILOSOPHICUM

Dynamiczna koncepcja myślenia. Myślenie i postrzeganie w filozofii Immanuela Kanta i Wilfrida Sellarsa
Dominik Mokrzewski 277-292

KONKURS

Ezoteryczne nauczanie Timajosa w świetle koncepcji Leo Straussa
Monika Bahyrycz 293-304
„Chaos jasnych myśli” czyli o podmiotowości i grawitacji w filozofii Woltera
Jan Molina 305-319
Historia jako kłopot czy wyzwanie? Kilka słów o środkowoeuropejskich potyczkach z czasem
Aleksandra Tobiasz 321-339

RECENZJE I POLEMIKI

„Nowa metafizyka” francuska (recenzja W stronę metafizyki Jacka Migasińskiego)
Paweł Pieniążek 341-355
Przemilczana transgresja. Odpowiedź Pawłowi Pieniążkowi
Jacek Migasiński 357-361
Hegel w sidłach współczesności (recenzja Hegla i pozoru Marcina Pańkowa)
Marcin Poręba 363-373
Aktualność i metafizyka. Odpowiedź Marcinowi Porębie
Marcin Pańków 375-386
Zwierzęta Zaratustry (recenzja Zwierząt Zaratustry Olgi Kłosiewicz)
Michał Kruszelnicki 387-400
Znów o zwierzętach czyli potrzeba wiecznych powrotów. Odpowiedź Michałowi Kruszelnickiemu
Olga Kłosiewicz 401-410
Polowanie na bliźniego (recenzja 30 srebrników Karola Sauerlanda)
Robert Piłat 411-418
Noty o autorach PDF
  419-424


ISSN: 1643-2045