Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
nr 2 (4) (2003): Borges Pascal (przeł. A. Sobol-Jurczykowski) Szczegóły
Jorge Luis Borges
 
nr 1 (41) (2015): Łotman/de Man Paul de Man jako alergen (przeł. Ł. Żurek) Abstrakt
Joseph Hillis Miller
 
nr 3 (34) (2012): Michel Henry Późny spadkobierca (przeł. P. Orłowski, przekład przejrzał i poprawił J. Migasiński) Abstrakt
Michel Henry
 
nr 1 (3) (2003): Feminizm Płeć jako kategoria filozoficzna. Znaczenie prac Judith Butler dla feministycznej refleksji o „kobietach” Abstrakt
Joanna Mizielińska
 
nr 2-3 (20) (2008): Barbara Skarga Pedagogika jako filozofia stosowana Abstrakt
Halina Floryńska
 
nr 2-3 (31) (2011): Filozofia biologii Pendentywy w katedrze św. Marka a paradygmat Panglossa. Krytyka programu adaptacyjnego (przeł. K. Bielecka) Abstrakt
Stephen Jay Gould, Richard C. Lewontin
 
nr 2 (23) (2009): Literatura i etyka Pesymistyczny epikurejczyk. Dumania pesymisty czyli notatki z podziemia Aleksandra Świętochowskiego Abstrakt
Łukasz Książyk
 
nr 1 (7) (2004): Hegel i inni Pierwotna podzielność pojęcia i dialektyczny ruch zdania. Konstytucja podmiotu (przeł. M. Pańków) Abstrakt
Alexander Schubert
 
nr 2 (39) (2014): Kognitywistyka. Reprezentacje Pierwszeństwo reprezentacji przed demokracją a obietnica polityki (recenzja Paradoksów idei reprezentacji politycznej Andrzeja Waśkiewicza) Abstrakt
Paweł Marczewski
 
nr 3-4 (48) (2017): Pomian Pisanie po dialektycznych marginesach. Odpowiedź Maciejowi Sosnowskiemu Abstrakt
Aleksander Zbrzezny
 
nr 3-4 (40) (2014): Juliusz Domański Platońskie inspiracje w sugestiach Oslera dotyczących edukacji lekarzy i wyboru autorytetów Abstrakt
Wojciech Wrotkowski
 
nr 4 (29) (2010): Andrzej Walicki Platon czy Machiavelli. Komu służy państwo? Abstrakt
Bohdan Chwedeńczuk
 
nr 3-4 (40) (2014): Juliusz Domański Platon i metamorfozy pojęcia filozofii Abstrakt
Krzysztof Łapiński
 
nr 3-4 (40) (2014): Juliusz Domański Platon o poezji czyli krucha niewinność niewiedzy Abstrakt
Dorota Zygmuntowicz
 
nr 4 (25) (2009): Baczko Platon, Szekspir, aktorzy i kultura masowa Abstrakt
Aleksander Ochocki
 
nr 3-4 (18) (2007): Kołakowski Pochwała dekadencji Abstrakt
Andrzej Werner
 
nr 3-4 (37) (2013): Adam Sikora Pochwała po-wolności Abstrakt
Karol Sauerland
 
nr 1-2 (11) (2005): Iwaszkiewicz Podróż do Ravello Abstrakt
Robert Papieski
 
nr 3 (5) (2003): Grecja Podziw Nietzschego dla Sokratesa (przeł. S. Gromadzki) Abstrakt
Walter Kaufmann
 
nr 1-2 (36) (2013): Modernizmy Poetyka między alegorią upadku i utopią ocalenia. Konceptualizacje języka w literaturze środkowoeuropejskiego modernizmu (przeł. H. Marciniak) Abstrakt
Petr Málek
 
nr 3 (5) (2003): Grecja Poezja Abstrakt
Stanisław Gromadzki, Gromadzki
 
nr 3 (5) (2003): Grecja Poezja Abstrakt
Krzysztof Łapiński, Łapiński
 
nr 4 (10) (2004): Gombrowicz Poezja Szczegóły
Adrian Gleń
 
nr 4 (10) (2004): Gombrowicz Poezja Szczegóły
Marcin Jurzysta
 
nr 4 (10) (2004): Gombrowicz Poezja Szczegóły
Andrzej Książek
 
nr 4 (10) (2004): Gombrowicz Poezja Abstrakt
Tomasz Ledwoń
 
nr 4 (10) (2004): Gombrowicz Poezja Abstrakt
Anna Wójcik
 
nr 2 (14) (2006): Filozofowie-artyści Poezja Abstrakt
Stanisław Gromadzki
 
nr 2 (14) (2006): Filozofowie-artyści Poezja Abstrakt
Krzysztof Łapiński
 
nr 3 (28) (2010): Żywioły formowania Poezja Abstrakt
Dariusz Dziurzyński
 
nr 3 (28) (2010): Żywioły formowania Poezja Abstrakt
Sabina Łatka
 
nr 1 (16) (2007): Siemek Poezja a filozofia. Dwu-znaczne związki Abstrakt
Edward Kasperski
 
nr 2 (4) (2003): Borges Poezja (przeł. A. Sobol-Jurczykowski) Szczegóły
Jorge Luis Borges
 
nr 4 (6) (2003): Filozofia umysłu Poezja, s. 243-247: Portret pamięciowy, s. 243; Pokój, s. 244; Dłonie, s. 245; Koło Gadamera II Abstrakt
Anna Gryczko, Gryczko
 
nr 2 (8) (2004): Leibniz Pojęcie analityczności i filozofia Gottfrieda Leibniza Abstrakt
Witold Dąbrowski
 
nr 4 (35) (2012): Jerzy Szacki Pojęcie feudalizmu w sowieckim marksizmie Abstrakt
Karol Modzelewski
 
nr 1(19) (2008): Rzym Pojęcie woli w starożytnej filozofii łacińskiej (przeł. W. Wciórka) Abstrakt
Neal W. Gilbert
 
nr 4 (29) (2010): Andrzej Walicki Pojęcie wolności w pismach Andrzeja Walickiego Abstrakt
Zbigniew Kuderowicz
 
nr 3 (28) (2010): Żywioły formowania Pojednanie i dobra przyszłe Abstrakt
Robert Piłat
 
nr 3 (28) (2010): Żywioły formowania Pokój – przebaczenie – pojednanie. Paweł VI i Jan Paweł II Abstrakt
Marek Nowak OP
 
nr 2(47) (2017): Writing History – Shaping History of (Not Only Polish) Literary Studies Polish Narratology on Non-Fiction Abstrakt
Joanna Jeziorska-Haładyj
 
nr 3-4 (18) (2007): Kołakowski Polityczne aspekty Ksiąg trzech Andrzeja Frycza Modrzewskiego Abstrakt
Stanisław Piwko
 
nr 3-4 (37) (2013): Adam Sikora Polityczność jako sposób bycia egzystencji zbiorowej Abstrakt
Paweł Kaczorowski
 
nr 1 (3) (2003): Feminizm Polityka nieświadomości. Wokół Anty-Edypa Deleuze'a i Guattariego Abstrakt
Michał Herer
 
nr 1 (30) (2011): Hobbes Polityka niebezpieczeństwa (recenzja Bezpieczeństwa, terytorium, populacji Michela Foucaulta) Abstrakt
Szymon Wróbel
 
nr 1 (41) (2015): Łotman/de Man Polowanie na bliźniego (recenzja 30 srebrników Karola Sauerlanda) Abstrakt
Robert Piłat
 
nr 2 (8) (2004): Leibniz Polska bibliografia leibnizjańska od roku 1917 Szczegóły
Tadeusz Ciecierski, Piotr K. Szałek
 
nr 3-4 (37) (2013): Adam Sikora Polska myśl okresu międzypowstaniowego a pragmatyzm. Koncepcja Adama Zieleńczyka Abstrakt
Anna Dziedzic
 
nr 4 (29) (2010): Andrzej Walicki Polska transformacja a nurty liberalne Abstrakt
Tadeusz Kowalik
 
nr 4 (25) (2009): Baczko Polski Marzec 1968 jako historia intelektualistów wraz ze wspomnieniami osobistymi autora Abstrakt
Karol Sauerland
 
nr 4 (35) (2012): Jerzy Szacki Polskie Towarzystwo Socjologiczne w czasach PRL Abstrakt
Nina Kraśko
 
nr 1 (7) (2004): Hegel i inni Pomiędzy lekturą Hegla a Wstępem do lektury Hegla. Pułapka dyskursu Kojeviańskiego Abstrakt
Marcin Pańków
 
nr 1 (46) (2017): Choroba Portrety ludzi z AIDS (przeł. M. Rogowska-Stangret) Abstrakt
Douglas Crimp
 
nr 1 (22) (2009): Lem i technika Posłowie do Śledztwa (przeł. W. Jaźniewicz i M. Płaza) Abstrakt
Stanisław Lem
 
nr 2-3 (20) (2008): Barbara Skarga Postawy wobec obcości Abstrakt
Magdalena Środa
 
nr 3 (34) (2012): Michel Henry Post-fenomenologia jako źródło cierpień Abstrakt
Monika Murawska
 
nr 1 (30) (2011): Hobbes Poszukiwania Thomasa Hobbesa i poszukiwanie Hobbesa Szczegóły
Szymon Wróbel, Sebastian Szymański
 
nr 3-4 (18) (2007): Kołakowski Potrząsnąć Opatrznością (przeł. J. Niecikowski) Abstrakt
Bronisław Baczko
 
nr 2 (17) (2007): Hesse Powrót Zaratustry (1919) (przeł. J. Pabian) Abstrakt
Hermann Hesse
 
nr 1 (3) (2003): Feminizm Poza zakazem kazirodztwa Abstrakt
Agata Araszkiewicz
 
nr 1 (22) (2009): Lem i technika Poznanie u Lema: wariacje genologiczne Abstrakt
Jerzy Jarzębski
 
nr 2(47) (2017): Writing History – Shaping History of (Not Only Polish) Literary Studies Practising the History of Literary Studies Within the Studies of Particular Authors (transl. by T. Williams) Abstrakt
Tomasz Mizerkiewicz
 
nr 3-4 (18) (2007): Kołakowski Pragmatyczna koncepcja prawdy Abstrakt
Hanna Buczyńska-Garewicz
 
nr 1-2 (33) (2012): Godność ludzka i autonomia Praktyki słowne a samostanowienie podmiotu w Poetyce Arystotelesa Abstrakt
Paweł Majewski
 
nr 3 (24) (2009): Różewicz Prawda i słowo Norwida Abstrakt
Grzegorz Szelwach
 
nr 2 (27) (2010): Jacobi i inni Prawda mitologii wobec prawdy objawienia. Odpowiedź Robertowi Marszałkowi Abstrakt
Katarzyna Filutowska
 
nr 1 (13) (2006): Filozofia literatury Prawda w fikcji i prawda o fikcji. Gry Kendalla Waltona a światy Davida Lewisa Abstrakt
Maja Kittel
 
nr 2-3 (20) (2008): Barbara Skarga Prawo etyczności a etyczność prawa Abstrakt
Marek J. Siemek
 
nr 2 (8) (2004): Leibniz Prawo Leibniza, modalność i czasoprzestrzeń Abstrakt
Marcin Gokieli
 
nr 2-3 (31) (2011): Filozofia biologii Prawo (przeł. W. Wrotkowski) Abstrakt
  Hippokrates
 
nr 2 (39) (2014): Kognitywistyka. Reprezentacje Próba całościowego ujęcia komunikacji Abstrakt
Wojciech Laskowski
 
nr 1 (16) (2007): Siemek Próba eksplikacji niektórych zagadnień metodologiczno-epistemologicznych filozofii Alberta Einsteina Abstrakt
Jan Szczypel
 
nr 2-3 (31) (2011): Filozofia biologii Preferencje estetyczne w świecie artefaktów - przystosowanie do osądu „uczciwych sygnałów”? (przeł. J. Luty) Abstrakt
Eckart Voland
 
nr 4 (6) (2003): Filozofia umysłu Problem eksternalizmu w programie semantycznym Fodora Abstrakt
Marcin Gokieli
 
nr 3-4 (37) (2013): Adam Sikora Problem Jarońskiego Abstrakt
Stanisław Pieróg
 
676 - 750 z 1011 elementów << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>